පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ˝දැනුවත් වී බලවත් වෙමු˝ ජාතික...
  25 10 2019 - 09:00 AM

  එක්සත් ජාතින්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබද සම්මුතියට ශ්‍රී ලංකාව 1991 දී අත්සන් කරමින් ශ්‍රී ලාංකේය දරුවන්ට අයිතිවාසිකම්....

 • ලෝක ළමා දිනය -...
  01 10 2019 - 09:00 AM

    2019 ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය 2019 ඔක්තෝබර් මස 01 දින මාතලේ එඩ්වඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. 2019 ලෝක ළමා දින තේමාව “සුමිතුරු....

 • ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පර්යේෂණ...
  24 09 2019 - 15:00 PM

  එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය ප්‍රකාශයට පත්කර තිස් වසරක් සම්පූර්ණ වීමත්, එම ළමා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක....

 • ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන...
  19 07 2019 - 14:40 PM

  2019 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව තෝරාගන්නා ලද ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන 10ක විවිධ වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව....

 • වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ළමා...
  19 07 2019 - 10:20 AM

  තේ කර්මාන්තයෙහි වතු කම්කරුවන් ලෙස ජීවත්වන ඉන්දියානු සම්භවයකින් පැවතගෙන එන ද්‍රවිඩ ජනතාව සුවිශේෂි සංස්කෘතියක් අනුගමනය....

 • විදුල ශ්‍රාවක සමාජය - ළමා සමාජ තුළ...
  18 06 2019 - 08:50 AM

  ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ළමයින් වෙනුවෙන් වෙන් වු වැඩසටහනක් ලෙස “විදුල ශ්‍රාවක සමාජය”  හදුන්වාදිය හැකියි.....

 • පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...
  24 05 2019 - 03:20 AM

  පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු යටතේ සේවය කරනු ලබන සියළුම කොමසාරිස්වරුන්, සහකාර කොමසාරිස්වරුන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ....

 • මහල් නිවාසයන්හි වෙසෙන පවුල්වල...
  23 05 2019 - 09:20 AM

  නාගරීකරණය මෙන්ම වාණිජකරනය සමඟ සමාජයේ ඇතිවූ මහල් නිවාස ක්‍රමය සමාජයට තවත් එක් උප සංස්කෘතියක් විය. නාගරික පැල්පත්වාසින් හා....

 • “ඇත ඔබට සවියක් සුරකින්න දරුවන්”...
  20 03 2019 - 08:50 AM

   පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ළමා අපයෝජනය පිටු දැකීම හා ළමා අයිතින් සුරක්ෂිත කිරිම කේන්ද්‍ර  කර....

 • සංවර්ධන නිලධාරී (මනෝ උපදේශක) තනතුර...
  11 01 2019 - 09:00 AM

  ජාතික පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ  සංවර්ධන නිලධාරී (මනෝ උපදේශක) තනතුරෙහි එක් පුරප්පාඩුවක් සඳහා....

ගරු අමාත්‍ය, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

කේ.ඩී.එම් චන්ද්‍රාණි බන්ඩාර මිය

ගරු ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

+94 112186335

+94 112187199

 

 

ලේකම්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

පී.චන්දිමා සිගේරා මිය

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk