நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு அமமச்சுபுதிய செய்திகள்

 • ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන...
  27 02 2020 - 15:40 PM

  අන්තර්ජාලය සහ තාක්ෂණය සමාජ ප්‍රගමණය ඉලක්ක කරගනිමින් සමාජගත වුවද වර්තමානය වන විට එකී තාක්ෂණය විවිධ කණ්ඩායම් විසින්  අන්....

 • Be Informed and Get Empowered National Quiz Program -...
  25 10 2019 - 09:00 AM

  Sri Lanka signed the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1991 and came to a universal agreement to establish a rights secured, safe environment for the children in Sri Lanka.  After identifying the need of a strong mechanism extending from grass root level to national level to ensure children’s....

 • World Children\'s Day -...
  01 10 2019 - 09:00 AM

    The International Children's Day 2019 will be held on 01st of October 2019 at Matale Edaward Ground. International Children's Day 2019 theme is "A Friendly Nation for the Victory of....

 • Research Symposium on Child Rights -...
  24 09 2019 - 15:00 PM

  Marking the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child and the completion of 20 years for Child Rights Promotion Officers’ service, the Department of Probation and Child Care Services took steps to conduct a Research Symposium on Child Rights and Annual Convention of Child Rights....

 • ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන...
  19 07 2019 - 14:40 PM

  2019 වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව තෝරාගන්නා ලද ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන 10ක විවිධ වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව....

 • වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ළමා...
  19 07 2019 - 10:20 AM

  තේ කර්මාන්තයෙහි වතු කම්කරුවන් ලෙස ජීවත්වන ඉන්දියානු සම්භවයකින් පැවතගෙන එන ද්‍රවිඩ ජනතාව සුවිශේෂි සංස්කෘතියක් අනුගමනය....

 • විදුල ශ්‍රාවක සමාජය - ළමා...
  18 06 2019 - 08:50 AM

  ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ළමයින් වෙනුවෙන් වෙන් වු වැඩසටහනක් ලෙස “විදුල ශ්‍රාවක සමාජය”  හදුන්වාදිය හැකියි.....

 • පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක...
  24 05 2019 - 03:20 AM

  පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු යටතේ සේවය කරනු ලබන සියළුම කොමසාරිස්වරුන්, සහකාර කොමසාරිස්වරුන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ....

 • මහල් නිවාසයන්හි වෙසෙන...
  23 05 2019 - 09:20 AM

  නාගරීකරණය මෙන්ම වාණිජකරනය සමඟ සමාජයේ ඇතිවූ මහල් නිවාස ක්‍රමය සමාජයට තවත් එක් උප සංස්කෘතියක් විය. නාගරික පැල්පත්වාසින් හා....

 • “Atha Obata Saviyak Surakinna Daruwan” (You’ve got the strength...
  20 03 2019 - 08:50 AM

  The Department of Probation and Child Care Services conducts a number of awareness programmes islandwide to make the public aware of preventing child abuses and ensuring child rights. As one activity of these awareness programmes, a sticker pasting programme was conducted recently and stickers carrying the theme child....

ககௌரவ. அமமச்சர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமமச்சு

+94 112187262

+94 112187263

cbsrilanka@gmail.com

ககௌரவ திருமதி பவித்திரா வன்னியாராச்சி

ககௌரவ. மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜங்க அமமச்சர்

+94 112186335

+94 112187199

 

திரு. விஜித பபருககாட

கசயலாளர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமமச்சு

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

திரு.எச்.கே.டீ.டபிள்யூ.எம்.என்.பீ.ஹபுஹின்கே

ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

திருமதி சந்திமா சிகேரா

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

Establishment of Vocational Training Facilities

According to the information obtained from the...

Action Plan for the Social Protection of Children

The Ministry of Women and Child Affairs...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk