நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.புதிய செய்திகள்

 • Progress Review Meeting of Nuwara Eliya District Field Officers...
  24 07 2021 - 10:00 AM

  Field Officers attached to the Nuwara Eliya District and Divisional Secretariats by the State Ministry of Women and Child Development, Pre-School and Primary Education, School Infrastructure and Education Services Progress Review Meeting was held on 24.07.2021 under the patronage of Hon. Piyal Nishantha de Silva, Minister of....

 • Let\'s Build a Wall Against Child Abuse - Conversational Awareness...
  29 07 2021 - 15:00 PM

  Let's Build a Wall Against Child Abuse - Conversational Awareness Program (Sinhala Medium) Resource Contribution - Athula Sri Mahanama, Child Right Promotion....

 • Awareness program on the correct method of adopting a...
  22 07 2021 - 15:00 PM

  ....

 • World Children’s Day National Celebration – 2021...
  01 07 2021 - 10:00 AM

  The Department of Probation and Child Care Services has made arrangements to conduct a series of programmes with the active participation of children, parallel to the national ceremony held to mark the World Children’s Day falling on 01st of....

 • කොවිඩ් - 19 අන්තර්...
  03 05 2021 - 15:00 PM

  පානදුර පරත්ත “ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානය හා පර්යේෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය” 100කට අධික රෝගීන් සඳහා....

 • The Art Competition for Children Living in Child Care...
  10 04 2021 - 09:00 AM

  ....

 • Strengthening Counter - Trafficking Efforts (SCOUT) in Sri...
  25 03 2021 - 09:00 AM

  The experts’ discussion “Insights on Child Trafficking” was held at Hotel Cinnamon Grand on 25.03.2021. Representing the Department of Probation and Child Care Services, Senior Probation Officer Mrs. Nirmalie Perera made a presentation for this discussion. ....

 • The Exhibition -...
  19 03 2021 - 10:00 AM

  An exhibition to display the exhibits made during the six-month residential training period of the girls who obtained the training in the year 2020 at the Paratta National Training and Counselling of the Department of Probation and Child Care Services was held at the center on 19.03.2021 under the patronage of the State....

 • Ammawarune The Entertainment...
  08 03 2021 - 16:00 PM

   “Ammawarune”, the entertainment programme to promote good parenting to foster an informed and knowledgeable generation of children was held as the opening ceremony of the World International Women’s Day falling on 08.03.2021. The programme was held at 4.00 p.m at the Independence Square under the....

 • Progress Reviewing...
  15 10 2020 - 09:00 AM

  The third quarter progress review meeting of the Department of Probation and Child Care Services was held under the patronage of the State Minister. Hon. Piyal Nishantha with the participation of the Secretary of the Ministry, Mrs. K.M.S.D. Jayasekara and officers of the department. The progress of the programmes conducted by....

ககௌரவ. அமமச்சர், கல்வி அமைச்சு

-

-

-

திரு.ஜி.எல்.பீரிஸ்

கௌரவ. இராஜாங்க அமைச்சர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.

+94 112186241

+94 112187154

திரு.பியல் நிஷாந்த டீ சில்வா

செயலாளர், கல்வி அமைச்சு

-

-

-

பேராசிரியர். கே. கே சி. கே. பெரேரா

இராஜாங்க செயலாளர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி. கே. எம். எஸ். டீ. ஜெயசேகர

பிரதி ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

-

+94 11-2186065

pcc@sltnet.lk

திரு. எச். டபிள்யு. சுதீர நிலங்க விதான

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

Establishment of Vocational Training Facilities

According to the information obtained from the...

Action Plan for the Social Protection of Children

The Ministry of Women and Child Affairs...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk