நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.எமது பதவியணியினர்

 1. Mr. H. W. Sudheera Nilanga Withana - Deputy Commissioner 
 2. Mrs. H. D. Ediriweera - Asst. Commissioner (Admin)
  1. Mrs. N. S. Kemes - Administrative Officer
   1. Mrs. H. R. M. Nirma - Chief Management Service Officer
    • Information Technology Assistant
    • Management Service Officers
    • Drivers
    • Office Employee Assistants
  2. Mrs. M. M. S. Jayawardene - Translater
  3. Mrs. W. Arunu Nilupuli - Statistical Officer
 3. Mrs. S. G. Liyanage - Asst. Commissioner (Tech)
  • Child Rights Promotion Officers
  • Child Rights Promotion Assistants
  • Development Officers
 4. Mrs. D. N. Gamage - Asst. Director (Planning)
 5. Mrs. B. N. D. Perera - Senior Probation Officer
 6. Mrs. R. A. J. Dilrukshi - Accountant
  1. Mr. K. M. S. Kulathunga - Financial Assistant
   • Management Service Officers
   • Office Employee Assistantஎம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk