நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுதரவிறக்கம் செய்வதற்கு


Care Plan Guidelines - Tamil

Common Details

Guidlines 1-2 (T)

Guidlines 3-4 (T)


Care Plan Formats (New) - Tamil

DPCCS-CAM1 (T)

DPCCS-CAM 2 (T)

DPCCS-CAM 3-4 (T)

Client\'s Declaration (T)


Care Plan Guidelines - English

Common Details

Guidlines 1-2 (E)

Guidlines 3-4 (E)


Care Plan Formats (New) - English

DPCCS-CAM1 (E)

DPCCS-CAM 2 (E)

DPCCS-CAM 3-4 (E)

Client\'s Declaration


Care Plan - Guidelines - Sinhala

Common Details

Guidlines 1-2 (S)

Guidlines 3-4 (S)


Care Plan Formats (New) - Sinhala

DPCCS-CAM1 (S)

DPCCS-CAM 2 (S)

DPCCS-CAM 3-4 (S)

සේවාලාභී ගිවිසුම


හදිසි විපත් ආධාර

Form


Sevana Sarana Foster Parent Scheme

Form


Medical Assistance

Form


පසුවිපරම් ක්‍රියාවලිය - ආධාර ප්‍රගති ආකෘතිය

Form


පසුවිපරම් ක්‍රියාවලිය - අධ්‍යාපන උපකරණ දරුවන් වෙත ලබාදීම පිලීබඳ ප්‍රගති ආකෘතිය

Form


Assistance for Twins

Form


නැණදිරිය අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය

Form


National Children Development Fund

Form


Kepakaru Deguru Programme

Form


ආධාර පාස්පොත් දරුවන් වෙත භාරදීම පිලිබඳ තොරතුරු ආකෘතිය

Form


Adoption Form

Form

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk