நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுதரவிறக்கம் செய்வதற்கு


Annual Performance Reports 2022

sinhala

Tamil

English


Annual Performance Reports 2021

Annual Performance Reports 2021


Annual Performance Reports 2020

Annual Performance Report . PDF


Annual Reports 2019

Sinhala

Tamil

English


Annuals Report 2018

Sinhala

Tamil

English


Annual Reports 2017

Sinhala


Annual Reports 2016

Sinhala

Tamil

English


Annual Reports 2015

Sinhala

Tamil

English


Annual Reports 2013

Sinhala

Tamil

English

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk