நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுதரவிறக்கம் செய்வதற்கு


Census of Children in Child Care Institutions 2019

Census of Children in Child Care Institutions 2019


National Case Management Guidelines

English              Sinhala             Tamil

 pdf             pdf              pdf


The National Alternative Care Policy for Children in Sri Lanka

English

Sinhala

Tamil


Constitution for the Establishment of Children\'s Clubs/ Children\'s Councils

Constitution for the Establishment of Children\'s Clubs/ Children\'s Councils


Sri Lanka Supplementary Report on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Report


National Guideline on child Participate

National Guideline on Child Participation

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk