நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுபுதிய செய்திகள்

 • Training on Child Centric Disaster Risk Reduction...
  05 03 2024 - 09:00 AM

  A training on Child Centric Disaster Risk Reduction, was commenced on 04.03.2024 for the Child Rights Promotion Officers/Assistants at the Provincial level.   The first program was held on 04.03.2024 and 05th focusing on North Western and Southern provinces and it turned out to be a specialty for this program as....

 • Assumption of duties by the new...
  06 02 2024 - 10:00 AM

  Ms. Gayani Kaushalya Wijesinghe, a grade I officer of the Sri lanka Administrative Service, assumed duties as the new Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services on 06th February,....

 • Digital Story Telling Programme - Phase...
  22 01 2024 - 10:00 AM

  Capacity Enhancement Program (Phase II) of Children’s Clubs/Councils in the Digital Story Telling Program A training program was conducted at the provincial level by the Department of Probation and Child Care Services jointly with UNICEF, to provide knowledge and skills necessary in socializing the messages and....

 • Weather Kids...
  21 01 2024 - 10:00 AM

  Another phase of the Weather Kids program for the children’s clubs children of the Kalutara District was held at the Himakara Rest, Matugama on 19th and 20. 01.2024. Studying the weather change, and imparting the knowledge on the collection of relevant data through practical activities as well as imparting knowledge on....

 • Obtaining the Participation of Children in the functioning of the...
  19 01 2024 - 09:00 AM

  UNICEF Institution conducted a program on how to get the participation of children for the functioning of the local government bodies was held at the Marriot Hotel on 17.01.2024 and 18th.  This program had been named as ‘Child -Friendly Local Governance in Sri Lanka, Experience and Lesson Learnt’. ....

 • Training on Case Management and Care plans for the new Child Rights...
  10 01 2024 - 09:00 AM

  The Third day program of the three – day residential training on Case Management and care plans for the new Child Rights Promotion Officers, was held at the National Institute of Plantation Management on 10.01.2024.....

 • Training on Case Management and Care plans for the new Child Rights...
  09 01 2024 - 09:00 AM

  The Second day program of the three – day residential training on Case Management and care plans for the new Child Rights Promotion Officers, was held at the National Institute of Plantation Management on 09.01.2024.  ....

 • Training on Case Management and Care plans for the new Child Rights...
  08 01 2024 - 10:00 AM

  The first day program of the three – day residential training on Case Management and Care plans for the new Child Rights Promotion Officers, was held at the National Institute of Plantation Management on 08.01.2024.  ....

 • Child Centered Disaster Risk Reduction Program...
  18 12 2023 - 10:00 AM

  Children’s Clubs program is one of the key programs implemented by the Department of Probation and Child Care Services to obtain meaningful participation of children as a country that ratified the Convention on Children’s Rights. Under this program, various programs are being implemented to develop knowledge,....

 • National Children\'s Council -...
  23 11 2023 - 10:00 AM

  Newly Appointed Officers for National Childrens Council -....

கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர், மகளிர்,சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு

011-2186145

011-2187154

geethaks@gmail.com

திருமதி. கீதா குமாரசிங்க

செயலாளர், மகளிர்,சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு

011-2186057

011-2187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி. யமுனா பெரேரா

ஆணையார், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவை திணைக்களம்

011-2187283

011-2186065

commissioner@probation.gov.lk

திருமதி. கயனி கௌசல்யா விஜேசிங்க

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

ஆசிய அபிவிருத்தி

ஆசிய அபிவிருத்தி...

UNICEF

This project with the funding of...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk