நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Digital Story Telling Programme - Phase II

22 01 2024 - 10:00 AM

Capacity Enhancement Program (Phase II) of Children’s Clubs/Councils in the Digital Story Telling Program

A training program was conducted at the provincial level by the Department of Probation and Child Care Services jointly with UNICEF, to provide knowledge and skills necessary in socializing the messages and activities relevant to secure child rights using mobile phones and communication apparatus. 

Children produced videos creatively using the knowledge received from that program and those were evaluated.

A Four-day residential training program for the children who presented the optimum creations out of the videos produced in this way, was commenced on 22.01.2024 at Sathyodaya Educational Institute, Kandy. 

Financial support for this program was provided by UNICEF and resourcefulness was received from the SDJF Institution.

This workshop will be held till 25.01.2024.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk