நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுதகவல் உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்

திருமதி. கயனி கௌசல்யா விஜேசிங்க

ஆணையாளர்

3 ஆம் மாடி

செத்சிறிபாய இரண்டாம் கட்டம்

பத்தரமுல்லை

தொலைபேசி : 011-2187283

 

தகவல் உத்தியோகத்தர்

திரு. அருணோட.என்.பொபகமகே

பிரதி ஆணையாளர்

3 ஆம் மாடி

செத்சிறிபாய இரண்டாம் கட்டம்

பத்தரமுல்லை.

தொலைபேசி : 011-2186114

 

 
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk